Centrum Bottova

Spoločnosť HB REAVIS pred nás postavila neľahkú úlohu presvetliť priestory pre zamestnancov spoločnosti Slovak Lines, pričom už neexistoval priamy zvislý prístup zo strechy k týmto kanceláriám.

Výsledkom je náš najväčší a zároveň aj najdlhší svetlovod v celej histórii našej spoločnosti. Svetlovod o priemere 1m je vedený priestorom schodiska o dĺžke 6m, lichobežníkovým 90˚ kolenom privedený do kancelárií spoločnosti Slovak Lines, následne je svetelný tok rozdelený na 2 svetlovody o priemere 56cm a vodorovne distribuovaný ďalších 5m do predajne lístkov.

Aj v tomto prípade sme naplnili normu na kombinované osvetlenie podľa normy STN 73 0580-1.

Svetlovody Sunway pre Slovak Lines
Inštalácia svetlovodov Sunway - projekt Bottova
Svetlovody Sunway pre Slovak Lines
Inštalácia svetlovodov Sunway - projekt Bottova