Ochrana osobných údajov

Dokument z 21.6.2012

Ochrana Vášho súkromia je jednou z hlavných priorít na tejto web stránke (ďalej len “web” alebo “sunway.sk”). V
tomto dokumente sa dozviete, ako sú Vaše osobné údaje chránené a spracovávané.

V prípade prihlásenia sa do e-mailového spravodaja, budú údaje spracovávané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z.
o ochrane osobných údajov. E-mail ani iné údaje nie sú zdieľané s tretími stranami. Databáza e-mailov je uložená
u spoločnosti Rocket Science Group, LLC dba MailChimp.

Blog prísne dodržiava tieto základné podmienky ochrany osobných údajov:

Sunway.sk zbiera, uchováva a spracováva osobné údaje užívateľov podľa zákona 428/2002, 90/2005
Z.z. o ochrane osobných údajov.

Zaväzujeme sa používať osobné údaje užívateľov len na poskytovanie personalizovaných služieb a tiež, že ich
nepredáme tretej strane na iné účely ako súčasť poskytovaných služieb na webe.

Všeobecné informácie o užívateľoch budú navzájom zdieľané len na základe žiadosti od užívateľov.

Informácie o užívateľoch môžu byť zdieľané s treťou stranou za účelom zabezpečenia chodu web stránky a jej
služieb.
Registračné údaje

Pri registrácii na webe je nevyhnutné zadať pravdivé údaje, aby Vám v prípade výhry táto mohla byť doručená.
Ostatné údaje môžu byť vyplnené doborovoľne.

Kontaktný email sa môže použiť na nasledovné:

  • doručovanie príspevkov
  • ponuky od sunway.sk a partnerov a podobné

Zber údajov

sunway.sk zaznamenáva nasledujúce údaje o používateľoch navštevujúcich tento web:

  • internetovú adresu
  • použitý prehliadač
  • operačný systém
  • odkiaľ prišli, prípadne čo zadali do vyhľadávača
  • použitý jazyk
  • IP adresu
  • akcie vykonané na stránkach blogu
  • dátum

Web môže tiež umiestniť “cookies” na počítač návštevníka. Cookies slúžia i na zvýšenie bezpečnosti stránky. Tieto
údaje sa využívajú výhradne na štatistické merania, na zlepšenie poskytovanej služby a nie sú verejne
prístupné.

Verejná komunikácia na webe

Komunikácia na blogu je možná rôznymi formami. V prípade komentárov pod článkom sa jedná o verejné vyjadrenie,
ktoré môže vidieť každý návštevník.

Komunikácia z webu

Sunway.sk môže komunikovať so svojimi užívateľmi prostredníctvom emailov alebo správ na webe. Táto komunikácia
zahŕňa správy o zmenách vo vašich údajoch a novinkách na webe.

Ak si užívateľ nepraje zasielať informačné správy môže sa od zasielania takýchto správ odhlásiť kliknutím na link
v doručenom e-maile.

Zmeny v ochrane osobných údajov

Sunway.sk si vyhradzuje právo zmeny v podmienkach o ochrane osobných údajov, ak nastane potreba
úpravy tohto dokumentu. O prípadnych zmenách bude informovať všetkých aktívnych užívateľov.

V čase čítania tohto dokumentu nemusia byť všetky tu spomenuté rozšírené funkcie stránky k dispozícii.

Stránka je vedená na spoločnosť s ručením obmedzeným zapísanú v Obchodnom registri SR, oddiel: Sro,
vložka číslo: 37217/B

SAPREM s.r.o.
Jasovská 10
Bratislava 851 07
IČO: 35 950 552