Svetlovod pre výrobné priestory

Prívod svetla pomocou svetlovodov sa v poslednom čase stáva alternatívou aj pre osvetlenie výrobných priestorov. Či už je to presvetlenie kancelárií v závode, ale aj presvetlenie veľkých výrobných hál a skladov, kde alternujeme k presvetleniu pásovými, alebo bodovými svetlíkmi.

Tradičné vertikálne okná poskytujú normálne denné svetlo vo vzdialenosti asi 6 metrov od okna. S rastúcou vzdialenosťou od okna klesá aj dosah denného svetla, čo často vedie k svieteniu elektrinou aj počas slnečného dňa. Cez veľké sklené tabule sa miestnosť v horúcich dňoch rýchlo vyhreje, naopak v zime uniká z takýchto priestorov teplo. V jednom i druhom prípade  sa neúmerne zvyšuje aj spotreba elektrickej energie na ochladenie, resp. vykúrenie priestorov a tým stúpajú aj náklady.

Svetlovody Sunway Industrial predstavujú moderné, ekologické a ekonomicky výhodné riešenie, ktoré vám umožní využívať prirodzené slnečné svetlo počas celého dňa, 365 dní v roku.

Referencie

Výhody svetlovodu Sunway Industrial

  • vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti, vďaka ktorým nedochádza k výrazným tepelným stratám ako pri svetlíkoch
  • certifikát TSU na prestup tepla cez svetlovod s hodnotou U= 0,79
  • široká a kvalitná distribúcia svetla po ploche, pretože svetlovody sú rovnomerne rozmiestnené po celej streche
  • dokáže zabezpečiť dennú zložku svetla podľa normy STN EN 73 0580-1
  • intenzívne svetlo priamo nad pracovným miestom
  • slnečné svetlo pomáha vytvoriť psycho-emocionálne ľudské prostredie a zvýšiť pracovný výkon
  • vplýva na pohodu zamestnancov, znižuje únavu a pozitívne vplýva na zdravotný stav zamestnancov

Sunway svetlovody Industrial máte na výber v 2 veľkostiach, svetlovod s priemerom 56 cm a 78 cm. Ich veľkou výhodou je možnosť osadenia „ do vzduchu“, čím dokážeme napríklad zviesť denné svetlo do stredu výrobnej haly nad pracovisko, na ktorom potrebujeme viac svetla.  Bližšie informácie a konkrétne otázky na vaše odpovede k výberu svetlovodov Sunway Industrial vám ochotne poskytneme telefonicky, mailom alebo nás kontaktujte cez kontaktný formulár.

Sunway 560

Svetlovod s priemerom 555 mm (spodný diel kruhový difúzor OPENAIR).

Je určený na presvetlenie priestorov až do 25 m2 plochy. Osvetlenie obývacej miestnosti, veľkej kuchyne, vysokých priestorov v domácnostiach.

SUNWAY 560 je vhodný na naplnenie normy denného osvetlenia pre pracoviská s vyššou zrakovou náročnosťou. Pri presvetlení kancelárie alebo pracoviska je potrebné zabezpečiť svetelnotechnický posudok.

Dĺžku svetlovodu odporúčame do 9m.

Sunway 780

Svetlovod s priemerom 775 mm (spodný diel kruhový difúzor OPENAIR).

Je určený na presvetlenie priestorov až do 45 m2 plochy.
Osvetlenie obývacej miestnosti, veľkej kuchyne, vysokých priestorov v domácnostiach.

SUNWAY 780 je vhodný na naplnenie normy denného osvetlenia pre pracoviská s vyššou zrakovou náročnosťou. Pri presvetlení kancelárie alebo pracoviska je potrebné zabezpečiť svetelnotechnický posudok.

Dĺžku svetlovodu odporúčame do 20m.

Tepelnoizolačné vlastnosti svetlovodu

Veľkým plusom svetlovodov Sunway INDUSTRIAL sú jeho vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti. Práve tie vyzdvihujú použitie svetlovodu pred pásovým svetlíkom vo výrobe. Naše inštalácie svetlovodov Sunway INDUSTRIAL sú práve z oblastí výroby, kde bolo nutné zabezpečiť stabilnú klímu v závode a zároveň dodržať normu na denné osvetlenie STN 73 0580-1. Pri osadení prvku Sunway INDUSTRIAL, ktorý obsahuje izolačné dvojsklo plnené Argónom zasadené priamo do potrubia.

Máte otázky? Kontaktujte nás.

Chcem cenovú ponuku

Rada odborníka

Pred výberom svetlovodu vám odporúčam osobnú konzultáciu s naším odborníkom spojenú s obhliadkou miesta, kde plánujete svetlovod umiestniť. Ten na mieste zhodnotí či bude veľkosť svetlovodu optimálna, prezrie miesto inštalácie a tiež prekontroluje či bude svetlovod možné namontovať. Veľakrát totiž správnej inštalácii svetlovodu môže zabrániť konštrukcia strechy, blízkosť komína alebo zlá orientácia kupoly svetlovodu. Naši odborníci sú pripravení upozorniť vás na stavebnú pripravenosť a koordinovať práce, aby bol svetlovod správne inštalovaný.