Rodinný dom Dúbravka

Keď cloní les a je potrebné dostať priame svetlo do miestnosti, navrhujeme osadenie atypickej manžety aj v tvare komína.

Svetlovod na streche rodinného domu
Kopula na streche rodinného domu v Dúbravke
Presvetlenie tmavého priestoru svetlovodom Sunway