Od návrhu až po realizáciu. V roku 2012 sme ukončili projekt presvetlenia laboratórií  v Ústav molekulární a translační medicíny LF UP.  Návrh zahŕňal celkovo 22 svetlovodov na presvetlenie laboratórií a kancelárií.

Kopuly svetlovodov Sunway na streche
Presvetlenie laboratórnych priestorov svetlovodmi Sunway