TRW Nové mesto nad Váhom

Svetlovod zabezpečil denné svetlo v kancelárii s trvalými pracovnými miestami.

Presvetlenie kancelárie swetlovodom Sunway
Presvetlenie kancelárie svetlovodom Sunway