Pozrite si náš príspevok na Youtube – Ako sme montovali svetlovody SUNWAY vo výrobnom závode Blizzard v Žebráku u Prahy. Celkovo  je namontovaných 44 svetlovodov  SUNWAY 780 OFFICE v dĺžkach 3-5 m . Presvetľujú kancelárske priestory , vstavky vo výrobe kde zabezpečujú svetelnú pohodu zamestnancov.  Pred samotnou montážou sme vychádzali z projektu, ktorému predchádzala svetelno-technická štúdia. Úlohou pre našu spoločnosť  bolo zabezpečiť dostatok svetla na pracovnom stole zamestnanca v zmysle platnej legislatívy.  Keďže návrh bol už spracovaný projektantom, my sme iba splnili očakávania . Výsledok je lepšie viditeľný na fotografiách už hotových priestorov tesne pred odovzdaním. Tie nájdete na našich stránkach www.sunway.sk v časti referencie – svetlovody pre výrobné priestory.

Dúfam, že Vás náš príspevok s rýchlou montážou v skratke pobaví tak ako samotných aktérov.

Chcem cenovú ponuku