Použitie svetlovodu v nizkoenergetických domoch

Okrem svietivosti svetlovodu a jeho schopnosti presvetliť priestor ,ktorý nemá prístup denného svetla klasickým spôsobom sa v súčasnosti čoraz viac prihliada aj na teplo-technické vlastnosti svetlovodu. Ešte pred tromi rokmi bola pri inštalácii svetlovodu hlavná otázka či daný priestor bude dostatočne presvietený. V dnešnej dobe prišli pre výrobcov svetlovodov nové výzvy. Ako upraviť svetlovod pre nízkoenergetické domy.

Hlavným trendom je znižovanie energetickej náročnosti domu. Pri jeho výstavbe, ale aj pri rekonštrukcii sa pozeráme na typ materiálu, aký bude prestup tepla cez steny, alebo koľko centimetrov zateplenia sa pridá. V zvýšenej miere sa kontrolujú detaily a možné tepelné mosty. Pri stavbe domu používame minimálne izolačné dvojsklá v oknách, aby sme eliminovali prestup tepla a tým znížili energetickú náročnosť domu.

Aj svetlovod ako jeden zo stavebných prvkov domu musí spĺňať tieto energetické parametre. Konštrukcia štandardného svetlovodu je založená na izolácii cez vzduchovú medzeru. Tá sa nachádza medzi stropným ukončením /difúzorom/ a strešnou kupolou. Koeficient prestupu tepla štandardného svetlovodu je U = 2,2 W/m2K. Svetlovod bez systému zateplenia má preto výrazne vyššiu hodnotu U ako strecha domu, čo zapríčiní únik tepla v zimných mesiacoch a prehrievanie interiéru v lete. Sprievodným javom je aj vyššia  kondenzácia a rosenie takéhoto svetlovodu. Práve preto je nutné vyhľadávať na trhu systémové svetlovody so zlepšenými tepelno-izolačnými vlastnosťami .

Na trhu sa objavili rôzne úpravy , ktoré zaručujú svetlovodu lepšie tepelno-izolačné vlastnosti.  Najlepšou alternatívou je použitie izolačného dvojskla priamo v difúzore svetlovodu. Týmto spôsobom sa zabezpečí tepelná samostatnosť svetlovodu, obmedzí sa rosenie a vyrovnajú sa tepelné pomery v dome. Práve tento spôsob používa jediný slovenský výrobca svetlovodov SUNWAY. Systém izolačného dvojskla spolu s prídavným zateplením svetelného tubusu dosahuje parametre U = 0,8 W/m2K,  čo je hodnota vhodná aj pre pasívne domy.

Doporučujeme:

Slovenský výrobca svetlovodov SUNWAY má ako je jediný výrobca izolačné dvojsklo už v základnom prevedení a bez príplatku. Okrem toho sa slovenské svetlovody vyznačujú vysokou až 25 ročnou zárukou na svetelný tubus, certifikátom kvality CE a osobitým dizajnom. Ako jediný svetlovod na svete je SUNWAY vyrábaný v štvorcovom prevedení vo všetkých veľkostiach.

Slovenské svetlovody SUNWAY si nachádzajú čoraz väčšiu popularitu v Slovenských a aj v zahraničných domácnostiach. Na internetovej stránke získate bezplatné poradenstvo a možnosť stiahnuť si bezplatnú publikáciu „ 7 vecí, ktoré by ste mali vedieť pred výberom svetlovodu“.

Chcem cenovú ponuku